Hệ thống chi nhánh của Gyeon
Chi nhánh 01
95A Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội
+1900 99 88 16 
Chi nhánh 02
126 Nguyễn Lam – Long Biên – Hà Nội
+1900 99 88 16
Chi nhánh 03
KĐT An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội
+1900 99 88 16