Tại sao lựa chọn GYEON ???

Sản phẩm đảm bảo chất lượng vượt trội là mục tiêu luôn đặt ra trong công việc. Chúng tôi cố gắng tạo ra và saexn xuất các sản phẩm chăm sóc xe hơi đặc biệt, được đóng gói cẩn thận và được hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ kỹ thuật cho các đại lý, nhà phân phối.

Hệ thống Phân phối

Trong vòng 10 năm qua, GYEON đã mở rộng hoạt động trên 90 quốc gia trên 6 châu lục. Với hơn 700 mạng lưới được chứng nhận và hơn 600 đại lý. Chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc cho ngành chăm soc xe ô tô trên toàn thế giới